Lietošanas noteikumi

Veicot pasūtījumus e-veikalā www.my-office.lv, starp Jums un SIA „Euroexpress” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā noteikumiem!

Distances līgums


Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „Euroexpress”, reģ. Nr. LV50103469411, juridiskā adrese: Liesmas iela 10, Rīga, LV-1058 (turpmāk tekstā Uzņēmums), un pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta vietnē www.my-office.lv (turpmāk tekstā Pircējs). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta vietnē.

Līguma spēkā stāšanās


Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu par veikto pasūtījumu pa e-pastu. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kam tie adresēti. Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.my-office.lv, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līgumu (turpmāk tekstā Līgums) un piekrīt šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Preces pasūtīšana


 • Pircējs veic pasūtījumu interneta veikalā www.my-office.lv.
 • Izvēlas preci.
 • Nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu, ja pirkums tiek veikts pirmo reizi.
 • Izvēlas sev ērtāko apmaksas veidu: bankas parskaitījums,atliktais maksājums (noslēdzot sadarbības līgumu) un apmaksa skaidrā naudā, saņemot preci.
 • Piekrīt lapā minētajiem lietošanas noteikumiem.
 • Pa e-pastu saņem preču pasūtījuma apstiprinājumu – rēķinu ar pasūtīto preču sarakstu. Rēķinu var atrast arī savā reģistrētajā kontā.
 • Visu preču cenas interneta veikalā www.my-offce.lv ir norādītas, iekļaujot 21% PVN. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.
 • Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

Preces apmaksa


Pircējs var norēķināties par preci ar bankas parskaitījums, ar atlikto maksājumu (noslēdzot sadarbības līgumu) vai ar apmaksu skaidrā naudā, saņemot preci.

Preces saņemšana


Rīga, Rīgas rajon


Ja pasutījuma summa ir lielāka par 39.00 EUR bez PVN, tad piegāde ir bez maksas

Ja pasutījuma summa ir mazāka par 39.00 Eur bez PVN, tiek piemērota piegādes maksa 3.90 EUR + PVN.
Šī gadījumā piegādes maksa tiks pievienota Jūsu preču pasūtījumam.Piegāde pārējās Latvijas pilsētā un reģionos


Ja pasutījuma summa ir lielāka par 69.00 EUR bez PVN, tad piegāde ir bez maksas

Ja pasutījuma summa ir mazāka par 69.00 Eur bez PVN, tiek piemērota piegādes maksa 7.10 EUR + PVN.
Šī gadījumā piegādes maksa tiks pievienota Jūsu preču pasūtījumam.

Pasūtījuma piegāde notiek nākamajā darba dienā, izņemot brivdienas un svētku dienas, ja pasūtijums tiek veikts līdz plkst. 16:00 un pasūtītā prece ir pieejama noliktavā.

Atteikuma tiesības


Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ja Pircējs ir fiziska persona, viņš var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā, un atdot atpakaļ Uzņēmumam ar interneta starpniecību iegādāto preci. Pircējam ir jāiesniedz SIA „Euroexpress” rakstveida iesniegums par savu atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preču daļu.

Slēdzot distances līgumu, Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, ja Jums tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces.

Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

 • pircēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 • paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;
 • pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
 • pircēja parakstu.

Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, viņam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad SIA „Euroexpress” ir saņēmis Pircēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atdot iegādāto preci veikalam, iesniedzot pirkumu apliecinošu dokumentu. Pirkuma maksa tiek atmaksāta Pircējam viņa norādītajā bankas kontā 3 darba dienu laikā pēc preces atdošanas dienas. Prece jāatdod atpakaļ oriģinālajā iesaiņojumā.

Pircēja tiesības un pienākumi


Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādi un atteikuma tiesībām, un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.

Pircējs nedrīkst izpaust preces cenu trešajām personām, ja pirkuma brīdī ar Pircēju ir atrunāta īpaša, tikai viņam piemērota cena.

Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma, veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu precizitāti un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties neprecīzu vai nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ.

Pircējam, kas ir fiziska persona, ir tiesības atdot atpakaļ bojātu preci, apmainīt to pret jaunu vai atgūt par preci samaksāto naudu. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Uzņēmuma tiesības un pienākumi


Uzņēmums piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā Uzņēmums apņemas apmainīt bojāto preci.

Uzņēmuma komanda strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu precīza un pareiza.

Uzņēmums patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Pircēju ir spēkā pasūtīšanas brīdī norādītā cena.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis Līgums.

Līgums tapis saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likumu;
 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumiem Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu”.